адвокатски

адвокатски
адвока̀тск|и, , <-и>
прил d'avvocàto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • адвокатура — (лат advocatura) 1. вршење на адвокатски работи, 2. адвокатска канцеларија …   Macedonian dictionary

  • компарсист — (лат. comparsista) во големи адвокатски канцеларии: образован човек што составува правнички списи, но, по правило, не доаѓа во допир со клиентите и не настапува на суд …   Macedonian dictionary

  • конципиент — (лат. concipere замисли/замислува состави/составува) адвокатски помошник …   Macedonian dictionary

  • солицитатор — (лат. solicitator) прав. 1. тој што води судски спор 2. адвокатски приправник …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”